Mapa Biuletynu

 Komunikaty - Aktualności
  · Aktualności
 ORGANIZACJA GOPS
  · Statut GOPS
  · Regulamin organizacyjny GOPS
  · Struktura organizacyjna
  · Dyrektor
  · Kontakt do pracowników GOPS
  · Budżet
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Sprawozdania finansowe GOPS
  · · 2018
  · Bilans
  · · 2019
  · · 2020
  · Ocena zasobów pomocy społecznej
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
  · Procedura przyjęcia do ŚDS
  · Statut ŚDS
  · Regulamin organizacyjny ŚDS
  · Budżet
  · Dyrektor ŚDS
  · Ważne wydarzenia z życia ŚDS
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2019
  · · 2020
  · Olimpiada sportowa ŚDS
  · · 2014
  · · 2017
  · · 2019
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 KLUB SENIORA - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS
  · Zamówienia publiczne
  · Wydarzenia
 OPIEKA WYTCHNIENIOWA
 KARTA DUŻEJ RODZINY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
  · Ogłoszenia
  · Archiwum
 ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
  · Pracownicy socjalni
  · Świadczenia finansowe
  · Pomoc rzeczowa
  · Pomoc opiekuńcza
  · Pomoc osobom niepełnosprawnym
  · Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018
  · Mieszkanie chronione
 ŚWIADCZENIA RODZINNE
  · Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
  · Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  · Działania podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego
  · Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 DOBRY START (300+)
  · Ustalenie prawa do świadczenia 'Dobry start'
 ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE NA TERENIE GMINY
  · Ważne wydarzenia z życia świetlic
  · Nowa Wieś Wielka
  · Brzoza
  · Nowa Wioska
  · Nowe Smolno
  · Prądocin
  · Dobromierz
  · Dąbrowa Wielka
 PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA
  · Aktualności
  · Druki do pobrania
 Strategie i programy
 Dodatki mieszkaniowe