ZAPISY DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej uprzejmie informuje, że ruszyły zapisy na zajęcia prowadzone w Świetlicach Środowiskowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Nowej Wiosce.

Świetlice Środowiskowe działające w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej to miejsca, w których dzieci miło spędzają czas w kontakcie z grupą rówieśniczą, odpoczywając po wysiłku umysłowym. Głównym zadaniem świetlicy jest wszechstronny rozwój wychowanka, świadome i aktywne przygotowanie go do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, a ponadto wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci oraz rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczestników poprzez udział w atrakcyjnych zajęciach edukacyjno- zabawowych. Świetlica organizuje: zajęcia integracyjne, zajęcia z elementami psychodramy, muzykoterapii, arteterapii, biblioterapii, zajęcia plastyczne rozwijające zdolności manualne, zajęcia teatralne oraz inscenizacje. Świetlica czynnie współpracuje zarówno z rodzicami jak i seniorami, owocem współpracy są m.in. rajdy piesze i rowerowe, ogniska czy olimpiady sportowe. Integracja międzypokoleniowa daje możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z których korzystają obie strony. Naszym zadaniem jest wypełnienie i uatrakcyjnienie czasu wolnego poprzez wspólną i przede wszystkim bezpieczną zabawę.
 
Zajęcia są organizowane dla dzieci z klas I-VI i odbywają się w roku szkolnym 2019/2020. Harmonogram pracy świetlicy środowiskowej jest dostosowany do planu lekcji w szkole.

Wychowawca świetlicy ma obowiązek odbierać i przyprowadzać grupy z klas I-III do/z świetlicy środowiskowej do/z placówki szkolnej.

Wyjątkiem jest pisemna zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy lub osobisty odbiór dziecka przez rodzica.
 


ZAPISY DO ŚWIETLICY

W roku szkolnym 2019/2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej uruchomił następujące świetlice:
  • „Promyk” Świetlica Środowiskowa w Brzozie ul. Przemysłowa 1b
           ZGŁOSZENIE BRZOZA– załącznik ZGŁOSZENIE BRZOZA (63kB) word
  • „Słoneczna Chata” Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2A
           ZGŁOSZENIE NOWA WIEŚ WIELKA– załącznik ZGŁOSZENIE NOWA WIEŚ WIELKA (63kB) word
  •   „Krasnoludek” Świetlica Środowiskowa w Nowej Wiosce, Nowa Wioska 25
           ZGŁOSZENIE NOWA WIOSKA – załącznik ZGŁOSZENIE NOWA WIOSKA (63kB) word

Formularze zgłoszeń są dostępne w świetlicach szkolnych, w budynku GOPS pok. 8 oraz do pobrania powyżej.

Wypełnione formularze zgłoszeń prosimy składać w świetlicach szkolnych lub w budynku GOPS pok. 8.
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram pracy świetlicy środowiskowej będzie dostępny na drzwiach wejściowych do świetlicy, na tablicy ogłoszeń w placówkach szkolnych oraz na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
 
KONTAKT

Natalia Kujawa, wychowawca świetlicy, tel. 603 070 034,   (52) 38-12-455 w. 3
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej pok. nr 8
 

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Natalia Kujawa (4 września 2019)
Opublikował: Hanna Świtała (4 września 2019, 14:24:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877