Pomoc dla osób niepełnosprawnych - zgłoś potrzebę już teraz

Zdjęcie
    
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej wsi Wielkiej pragnie poinformować, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Program ma na celu pomoc pełnoletnim osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, programu „Opieka wytchnieniowa”.

Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
    
        Zgodnie z zapisami Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej polegać mogą w szczególności  na pomocy:
-  w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, instytucje, placówki kulturalne itp.),
- w wyjściu, powrocie/dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
- w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, galerie, muzea itp.).
       Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub mające przynajmniej średnie wykształcenie i udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.      
     
       Osoby zainteresowane zarówno udziałem w programie, jak i świadczeniem w nim usług, proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa2A, 86-060 Nowa Wieś Wielka, na adres e-mail:d.lisiak@gopsnww.pl  lub pod nr tel.: 523812455 w.1

W przypadku zapotrzebowania na tę formę pomocy oraz pozyskania osób mogących wykonywać usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, podejmiemy działania w kierunku przystąpienia do ww Programu.
 

                                                           Z poważaniem
                                                           Grażyna Wojtera Moskal
                                                           Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

metryczka


Wytworzył: Dorota Lisiak (11 października 2019)
Opublikował: Hanna Świtała (11 października 2019, 10:57:29)

Ostatnia zmiana: Hanna Świtała (10 lutego 2020, 09:49:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131