KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA!!!


KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
 
Szanowni Państwo, Uczestnicy Klubu Seniora w Nowej Wsi Wielkiej

   Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak:WSP.III.9421.1.25.2020.EA z dnia 24 marca 2020r. wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 , a także mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że wsparcie realizowane w gminie w formie pobytu dziennego w Klubie Seniora pod adresem Prądocin ul.Bydgoska14, zostaje czasowo zawieszone od dnia  26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r.

Powyższa decyzja została wdrożona po uprzednim powiadomieniu  IZ EFS w Toruniu.
 

Nowa Wieś Wielka, 26 marca 2020r.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Wojtera-Moskal (26 marca 2020)
Opublikował: Hanna Świtała (26 marca 2020, 07:18:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19