KOMUNIKAT DOT. KWARANTANNY OD 10 MAJA DO 24 MAJA 2020R.


KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
 
Szanowni Państwo, Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

    Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WPS.III.9421.1.84.2020.SSz z dnia 08 maja 2020r. wydane na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 , a także mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że wsparcie realizowane w gminie w formie pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, zostaje czasowo zawieszone do dnia 24 maja 2020r.

metryczka


Wytworzył: Hanna Świtała (13 maja 2020)
Opublikował: Hanna Świtała (13 maja 2020, 09:46:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88