POMOC OPIEKUŃCZA


Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasygnalizować swój problem. Ośrodek Pomocy Społecznej może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych podstawowych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie Gminy, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :
 • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie, sprzątanie mieszkania)
 • opiece higienicznej (np. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek, toaleta w łóżku)
 • zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. podawanie leków, zmiana pozycji osoby leżącej)
 • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę, psychologa, pracownika socjalnego, opiekunkę domową, skierowane są do osób wymagających poradnictwa specjalistycznego w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Usługi te obejmują następujący zakres:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 

a. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
    społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, także w
    formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich jak:
 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd, 
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, 
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 
 • korzystanie z usług różnych instytucji,
b. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: ·        
 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych- poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, 
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 
 • współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej ,
 c. pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych.
d. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, 
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, 
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, 
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

metryczka


Wytworzył: Dorota Lisiak (5 września 2008)
Opublikował: Angelika Bachusz (6 września 2008, 23:22:33)

Ostatnia zmiana: Hanna Świtała (11 grudnia 2018, 10:34:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1887