Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny to dopłata do energii elektrycznej, która od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwała odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą - [...]

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych [...]

metryczka