Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2014

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej wsi Wielkiej  informuje, iż wydaje skierowania uprawniające do odbioru paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program ten polega na dostarczaniu najuboższym osobom i rodzinom pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc powyższa realizowana jest przez Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.
• w przypadku osób samotnie gospodarujących-1.402,00zł ,
• w przypadku osób w rodzinie 1.056,00zł dla osoby w rodzinie.


Pomoc żywnościowa realizowana jest w formie paczek żywnościowych . Każda paczka zawiera 5 grup art. Spożywczych.

Skierowania uprawniające do odbioru paczek żywnościowych wydawane są przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Paczki żywnościowe wydawane są przez Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy społecznej w czwartki  w godzinach od 10.00-12.00.
 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Lisiak (2 lutego 2016)
Opublikował: Hanna Świtała (2 lutego 2016, 12:59:45)

Ostatnia zmiana: Hanna Świtała (11 grudnia 2018, 10:35:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1044