DOBRY START (300+)

DOBRY START (300+)

OGŁOSZENIE

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej podaje do wiadomości adresy poczty elektronicznej (e-maile) pracowników za pomocą których można  kontaktować się w sprawach świadczeń wychowawczych i [...]

DOBRY START

   Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej z dniem 1 lipca 2018r. przystępuje do realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.     Aby otrzymać [...]

metryczka