KLUB SENIORA - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS

KLUB SENIORA - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS

KOMUNIKAT DOT. KWARANTANNY OD 10 MAJA DO 24 MAJA 2020R.

KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA   Szanowni Państwo, Uczestnicy Klubu Seniora w Nowej Wsi Wielkiej     Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WPS.III.9421.1.84.2020.SSz z dnia 08 [...]

KOMUNIKAT DOT. KWARANTANNY OD 25 KWIETNIA DO 10 MAJA 2020

KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA   Szanowni Państwo, Uczestnicy Klubu Seniora w Nowej Wsi Wielkiej    Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WPS.III.9421.1.65.2020.BR z dnia 24 kwietnia [...]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA DOT. KWARANTANNY 11.04.2020 - 24.04.2020

KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA   Szanowni Państwo, Uczestnicy Klubu Seniora w Nowej Wsi Wielkiej    Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WSP.III.9421.1.54.2020.PZ z dnia 10 kwietnia [...]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA!!!

KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA   Szanowni Państwo, Uczestnicy Klubu Seniora w Nowej Wsi Wielkiej   Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak:WSP.III.9421.1.25.2020.EA z dnia 24 marca 2020r. [...]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA   Szanowni Państwo, Uczestnicy Klubu Seniora w Nowej Wsi Wielkiej    Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak:WSP.III.9421.1.25.2020.EA z dnia 12 marca [...]

OGŁOSZENIE O PROJEKCIE I REGULAMIN REKRUTACJI DO KLUBU SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej realizuje projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP.09.01.02 Solidarne [...]

metryczka