Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej informuje, że przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka Wytchnieniowa finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, mogą skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Dzięki niej zyskają czas dla siebie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Beneficjentami programu mają być osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa realizowana będzie w formie pobytu dziennego (usług opiekuńczych) w domu osoby niepełnosprawnej przez okres do 240 godzin rocznie.

Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej.

Osoby zainteresowane proszone są o skontaktowanie się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2A tel. 523812455Opieka wytchnieniowa.docx (83kB) word

metryczka


Wytworzył: Dorota Lisiak (23 lipca 2019)
Opublikował: Hanna Świtała (25 lipca 2019, 08:14:05)

Ostatnia zmiana: Hanna Świtała (25 lipca 2019, 08:19:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 522