W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

XML

Treść

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej "RODO", mają charakter danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W  świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2A, której reprezentantem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gops.nowawies@admin.com.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek "Do inspektora ochrony danych";
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych, strona internetowa podmiotu (http://www.bip.gops.nowawieswielka.pl) 
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej; 
 7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli jest to technicznie możliwe - do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie; 
 8. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 9. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy "RODO"; 
 10. podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych), nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu), przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych, jest również definiowane jako wyrażona przez Państwa "zgoda" na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia "RODO" i nie wymaga dodatkowego oświadczenia; 
 11. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu; 
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania.