Strona główna

Strona główna

UWAGA!!!

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWEJ WSI WIELKIEJ

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na okres 2019/2021 złożone od dnia 1 lipca 2019r. do nadal skutkują ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego do dnia 31 maja 2021r.   
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021r.
 
 
ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start na okres 2020/2021 przyjmowane są:
1) w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.,
2) w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.
Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020r.
 

ZASIŁEK RODZINNY
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020r.KOMUNIKAT!!!
 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SPOWODOWANYM KORONAWIRUSEM UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 16 MARCA 2020R. - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ WPROWADZA OGRANICZENIE DOSTĘPU DLA INTERESANTÓW.
 
PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA WW. OGRANICZEŃ WNIOSKI I DOKUMENTY DOT. PROCEDOWANYCH W GOPS SPRAW MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ LUB ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:
gops.nowawies@admin.com.pl
gops@nowawieswielka.pl

 
W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH INTERESANCI SĄ PRZYJMOWANI PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM KONTAKCIE Z PRACOWNIKAMI GOPS POD NR TEL.:
 
PRACOWNICY SOCJALNI:
EDYTA ŁOBODZIŃSKA        690-909-956
EDYTA HOMENIUK             690-909-796
AGATA BOGUSZ                690-909-188
ANNA ŚPIEWAKOWSKA      690-909-854
ANNA WIELOSZYŃSKA       662-685-484
 
PRACOWNICY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
(52) 381-24-55 WEW. 2
(52) 381-24-55 WEW. 0Zdjęcie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWEJ WSI WIELKIEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCYW NOWEJ WSI WIELKIEJ

ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka     

tel. (52) 3812-455, (52) 3812-144
fax. (52) 3812-455

e-mail:  gops.nowawies@admin.com.plgops@nowawieswielka.pl
 
NIP GOPS:  554-22-44-267
Regon GOPS: 092374690
NIP ŚDS: 554-298-13-79Regon ŚDS: 384915963
Konto bankowe (podstawowe): 43 8142 1059 0616 3466 2000 0001
Konto bankowe (dochody): 68 8142 1059 0616 3482 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Złotniki Kujawskie


Godziny urzędowania GOPS:
Poniedziałek: 7.00 – 15.00
Wtorek: 8.00 – 16.00
Środa: 7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 15.00


Godziny urzędowania ŚDS:
Poniedziałek: 7.00 – 15.00
Wtorek: 7.00 – 15.00
Środa: 7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 15.00


Przyjmowanie petentów w sprawach skarg i wniosków – w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz.14:00

metryczka


Wytworzył: Angelika Bachusz (20 listopada 2004)
Opublikował: Angelika Bachusz (20 listopada 2004, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Hanna Świtała (2 lipca 2020, 13:19:43)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35443