Informacja dla osób, których wnioski o wypłatę dodatku węglowego pozostały bez rozpoznania.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o dodatku węglowym w dniu 3 listopada 2022r. zmieniającej niektóre kryteria przyznawania dodatku węglowego,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej informuje, iż osoby, których wnioski o wypłatę dodatku węglowego pozostały bez rozpoznania mają możliwość złożenia kolejnego wniosku do dnia 30 listopada 2022r.

Będzie on wówczas rozpatrzony od daty jego złożenia.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA WYWIAD ŚRODOWISKOWY

REZYGNACJA Z WNIOSKU

INFORMACJA 30 DNI (w przypadku braku adresu mail i telefonu)