KOMUNIKAT DOT. KWARANTANNY OD 25 KWIETNIA DO 10 MAJA 2020


KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
 
Szanowni Państwo, Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

   Wykonując polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WPS.III.9421.1.65.2020.BR z dnia 24 kwietnia 2020r. wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 , a także mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że wsparcie realizowane w gminie w formie pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, zostaje czasowo zawieszone od dnia 25 kwietnia 2020r. do dnia 10 maja 2020r.

metryczka


Wytworzył: Hanna Świtała (28 kwietnia 2020)
Opublikował: Hanna Świtała (28 kwietnia 2020, 08:43:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40