W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zryczałtowany dodatek energetyczny

XML

Treść


Zryczałtowany dodatek energetyczny to dopłata do energii elektrycznej, która od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwała odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Zgodnie z ustawą - odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, która spełnia następujące kryteria:
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy                       z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
 
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez
    osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4
    osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co
    najmniej 5 osób.
 
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,22 zł. miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58 zł. miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł. miesięcznie.

 
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 
Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego jest kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).
 
Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 
 
Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2A w pokoju nr 5.