W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

NIEPEŁNOSPAWNI

XML

Treść

Pomoc osobom niepełnosprawnym:

Osoba niepełnosprawna to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskała orzeczenie:

 • zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności:
   - znacznego,
   - umiarkowanego,
   - lekkiego;
 • niezdolności do pracy orzeczonej przez Lekarza Orzecznika ZUS:
   - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
   - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
   - orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy;
 • zakwalifikowaniu do osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności , w przypadku dzieci do 16 roku życia. Dzieci do 16 roku życia uznaje się za niepełnosprawne, bądź nie, ale nie zalicza się ich do stopni niepełnosprawności.  

Rodzaje pomocy udzielanej przez GOPS osobom niepełnosprawnym:

 • w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 • w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 • w zakresie wydawania kart parkingowych;
 • w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy;

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory formularzy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 
Na podstawie, jakich dokumentów jest wydawane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?  
Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, cel uzyskania orzeczenia, uzasadnienie wniosku, (czyli określenie sytuacji społecznej i zawodowej, informacje o tym, czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego).

Poza tym wymagane są:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności,
 • jeśli wniosek dotyczy uzupełnienia orzeczenia, o niezbędne wskazania, bez których dana osoba niepełnosprawna nie może skorzystać z jakiejś ulgi, składa ona oświadczenie  o posiadaniu prawomocnego orzeczenia, ale bez wymaganych wskazań (np. brak informacji, że jest niewidoma),
 • jeżeli osoba posiada ważne orzeczenie, np. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub orzeczenie o niezdolności do pracy, stopień jej niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych dokumentacji i badania lekarskiego.  

Gdzie należy składać wniosek?
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

85-831 Bydgoszcz
ul. Toruńska 272
tel.: 52 340 15 13
fax. 52 340 15 51

e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:
 
Znacznym stopniu niepełnosprawności
– zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
 
Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo.
 
Do kogo można odwołać się, gdy nie zgadzamy się z opinią orzecznika?
Postępowanie o ustalenie niepełnosprawności jest dwuinstancyjne. Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności