W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Mieszkanie wspomagane

XML

Treść

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą
w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu wspomaganym.

Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie wspomagane zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji
ze społecznością lokalną.

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług w mieszkaniu wspomaganym prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Wniosek o skierowanie do mieszkania wspomaganego może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

 

Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/547/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie wspomagane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym od dnia 1 kwietnia 2024r. przekształcone zostało mieszkanie chronione, funkcjonujące w budynku usytuowanym pod adresem Aleja Pokoju 12
w Nowej Wsi Wielkiej, w mieszkanie wspomagane.

Miejsce ogłoszenia: 
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 947
- Data ogłoszenia:  08 lutego 2024
- jednolity identyfikator aktu: https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=947