W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

NIEPEŁNOSPAWNI

XML

Treść

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych – informacje ogólne
 

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenia wydawane są z tytułu:
  • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;
  • niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, dla których orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki;
  • konieczności wskazania ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy i uprawnień, takich jak np.:

a)      odpowiednie zatrudnienie; 
b)      szkolenia; w tym specjalistyczne; 
c)      zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
d)      uczestnictwa w terapii zajęciowej’
e)      zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie;
f)       korzystanie z rehabilitacji; 
g)      korzystanie z usług opiekuńczych i terapeutycznych; 
h)      uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;
i)       uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego;
j)       uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej;
k)      spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą w Bydgoszczy ul. Toruńska 272.

Osoby chcące skorzystać z pomocy posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinny udać się w pierwszej kolejności do instytucji pomocy społecznej, tj. do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej przyznają osobom niepełnosprawnym świadczenia pieniężne (takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy itp.) oraz świadczenia niepieniężne (takie jak praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne itp.)

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie udzielają osobom niepełnosprawnym pomocy w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyznając różnego rodzaju dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Są to dofinansowania m. in. do: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czy też do likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.